יום ש', כט’ בחשון תשע”ח
ביום שישי יד' שבט סוף מחצית א, חלוקת תעודות.
פורסם: 18:39 (02/02/17) אתי דמרי