יום ש', כט’ בחשון תשע”ח
הודעה והדרכה לגבי אתר בית הספר וספקי התוכן: גלים, אופק, ובריינפופ ובריינפופ ללימוד אנגלית.

מכתב להורים ספקי תוכן תשעד.docx