יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
המצגת עוסקת הגלישה בטוחה ברשת וניהול זמן נכון במחשב... חשוב!!!!!!!

גלישה בטוחה- אינטרנט בטוח.pps