יום א', יד’ בשבט תשע”ט
 
בת מצווה מחזור לו כבוד!!!בת מצווה מחזור לו כבוד!!!בת מצווה מחזור לו כבוד!!!בת מצווה מחזור לו כבוד!!!
....
....
....
....
....
.