יום ג', ה’ באב תשע”ח
11:41 (28/06/18)
22:59 (10/06/18)
22:58 (10/06/18)
22:56 (10/06/18)
22:55 (10/06/18)
09:54 (27/05/18)
09:51 (27/05/18)
09:50 (27/05/18)
09:49 (27/05/18)
09:47 (27/05/18)
.

בס"ד ה' אלול תשע"ז הורי תלמידות בית ספר בנות היקרים שלום וברכה! בימים אלו מסיימת המנהלת שלומית פרל את תפקידה כמנהלת בית הספר במסירות מזה שנים רבות ועל כך תודתנו והערכתינו הרבה. כעת, נכנסת אני לתפקיד המשמעותי בתפילה גדולה להיות שליחה נאמנה ושותפה לכם, ההורים, בתהליך חינוך בנותינו היקרות לתורה, למצוות ולמעשים טובים מתוך יראת שמים ואהבת הבריות. במהלך החופשה השתדלנו מאוד להכין את בית הספר בצורה הטובה ביותר לקראת השנה החדשה. וב"ה אנו ערוכים לפתיחת השנה ביום שישי הקרוב- י' אלול תשע"ז. כידוע, כמנהלת חדשה יש צורך בלמידה ובהיכרות עם הצרכים השונים ,האתגרים והמשימות וביחד עם הצוות המסור, לבנות יעדים ומטרות להגשמת החזון החינוכי של בית הספר. נכנסת בחיל וברעדה לקודש... בידיעה כי עלי לדאוג בכל יום ויום לכל תלמידות בית הספר, לדאוג לכל אחת יחד עם הצוות ואיתכם הורים יקרים לשלומה הגשמי, הרוחני, הנפשי והלימודי. חינוך, זו משימה שדורשת השקעה וסבלנות, תפילה ואמונה. אני פה, נכונה למשימה בתפילה יום יומית לריבון העולם שיכוון אותי להיות כלי לשליחותו באהבה לכל תלמידות בית הספר היקרות כבנותיי. תודה לכם, על האמון, התודות והחיזוקים הרבים שאני מקבלת מהורים רבים ומקהילת בית אל. ועל ההבנה כי שינוי דורש סבלנות, אורך רוח, אמון ושיתוף פעולה . אסיים בתזכורת לנו כהורים- ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות ..." (משנה ברורה, מז' סע' ו') מאחלת לכולנו שנה טובה, הצלחה בחינוך בנותינו היקרות יחד. שנרווה מהן נחת ושמחה. כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.