יום ג', ה’ באב תשע”ח
11:41 (28/06/18)
22:59 (10/06/18)
22:58 (10/06/18)
22:56 (10/06/18)
22:55 (10/06/18)
09:54 (27/05/18)
09:51 (27/05/18)
09:50 (27/05/18)
09:49 (27/05/18)
09:47 (27/05/18)
.

עקבות ברשת סרטון לכיתות ו-יב סרטון אנימציה המתאר כביכול את האפילקציה הראשונה בעולם שמאפשרת להסיר תכנים מהרשת. יש בכלל דבר כזה?הסרטון בהפקת משרד החינוך, המסביר את הצורך בהפעלת שיקול דעת לפני שמעלים תכנים לרשת. סוף מעשה במחשבה תחילה!!!!