יום ג', ה’ באב תשע”ח
11:41 (28/06/18)
22:59 (10/06/18)
22:58 (10/06/18)
22:56 (10/06/18)
22:55 (10/06/18)
09:54 (27/05/18)
09:51 (27/05/18)
09:50 (27/05/18)
09:49 (27/05/18)
09:47 (27/05/18)
.
 
....
....
....
נטיעות טו בשבט בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיס
טו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיס
טו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיסטו בשבט- נטיעות בארטיס.
....
....
....
....
....