יום ג', ו’ בתשרי תשע”ח

https://goo.gl/forms/2z8wtvS5w8HmmGfI3