יום א', י’ בכסלו תשע”ט

https://goo.gl/forms/2z8wtvS5w8HmmGfI3