יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
ראיתי את הרעיון הזה באתר 'תופרת חלומות'.

כרטיס ברכה מלא בתפוחים.ראיתי את הרעיון הזה באתר שנקרא 'תופרת חלומות. נראה לי פשוט ביותר.בריסטול מקופל לשתיים. ופקקי שעם (הפקק של היין החזק)חורטים על הפקק תפו"ע, טובלים בגואש אדום, מוסיפים בעת את הענף הקטן של התפוחוסיימנו...עכשיו (אחרי שהתייבש הגואש) אפשר לכתוב ברכה לשנה טובה