יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
פרשת עקב אומרת על ארץ ישראל שהיא 'ארץ אשר אבניה ברזל'. חכמינו לימדו שהכוונה היא ל'בוניה'. והרב ישראל לאו מפרש זאת ביחס לדור בוניה של הארץ 'שהיו עשויים ברזל''. זו בעצם הבחירה שלנו- אם להיות חזקים כברזל או להיכנע לגורלנו. 'הכל בידי שמים' אמרו לנו חז"ל, אבל- 'חוץ מיראת שמים'. הבחירה החופשית היא עצם היותנו בני אדם.

*YouTube:frrJGQq6rng*