יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
הנה עוד רעיון למעמד כלי כתיבה אבל הפעם מ....קופסת נעליים. בהצלחה רבה

הנה קישור להדרכה ליצירה.. http://www.yanshoofy.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/