יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
יצירה וחידה לפרשת עקב. בהצלחה רבה

"עקב - אלו מצוות שאדם דש בעקבו" . בפרשתנו ממשיך משה לחזור על מאורעות עם-ישראל במדבר ועל המצוות שקיבלו מסיני. ובסוף, שואל משה את בני-ישראל: "ועתה מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו...". יצירה נחמדה שקשורה לפרשה. המשפחה צריכה לנחש את הפסוק המתאים לפרשה. לקחת בריסטול ופקקים של בקבוקי שתיה. (עדיף אחד גדול ואחד קטן) . ולכל איש \ אישה להוסיף דברים שקשורים למצוות. לדוגמא: לצייר לאיש תפילין לצייר מצוות צדקה לצייר הפרשת חלה כדומה [הפסוק המתאים שהמשפחה צריכה לנחש הוא: "ועתה מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו...". ] **התמונה היא רק דוגמא לאנשים שאפשר ליצור מפקקים, את התוספות לציורים אתן תוסיפו. בהצלחה רבה