יום ב', ג’ בניסן תשע”ח

החופשה עומדת להסתיים, הספרייה סגורה.. יכולים לשמוע במחשב ספורים, בדקו באתרים מה מתאים ומעניין, http://www.cet.ac.il/hama/reading/unit8.asp http://kids.gov.il/stories/shop_street/ http://kids.gov.il/stories/pink/ http://www.galim.org.il/books/digital_books/sites/