יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
שבת פרשת 'ואתחנן', משה לא משלים עם כך שהוא לא יוכל להיכנס לארץ ישראל, ומתחנן לפני ה' שיתן לו להיכנס. אך הדבר היחיד שהותר לו הוא לעלות על הר גבוה ולראות את הארץ בעיניו. יצירה ובסופה חידה, איך זה קשור לפרשה???

משקפת מגלילי נייר טואלט חומרים וציוד2 גלילי נייר טואלט שדכןחוט שלבי הכנה1. מחברים שני גלילי נייר באמצעות שדכן.2. גוזרים חוט באורך הרצוי.3. מחברים את החוט לגלילים באמצעות שדכן. ***ניתן לעטוף בטפט או בנייר ולקשט***