יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה-עשר באב וכיום הכיפורים" (משנה תענית ד, ח)

ביום חמישי, בעז"ה, יחול ט"וּ באב. יום זה מצוין כיום מועד של שמחה בסימן של פיוס ואהבה בעם ישראל. המשנה מתארת את ט"ו באב בארץ ישראל בימי קדם כיום שבו היו לובשים בגדי לבן שאולים, והנשים היו יוצאות לרקוד בכרמים לשם שידוכים. תאריך זה בולט במיוחד לאור דברי המשנה, "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב וכיום הכיפורים".יצירה שאפשר להכין לאבא ואמא. בהצלחה רבה. http://www.yanshoofy.co.il/ 2 ריבועי אהבה- האחד, קלי-קלות, מתאים מאוד ליצירה עם הילדים והשני- טיפה יותר מאתגר, אבל שווה את ההשקעה.