יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
כמה ארטיקים אוכלים בקיץ? מה עושים עם המקלות??? חבל לזרוק , מעכשיו ממחזרים! בהצלחה רבה

קישור לסרטון המראה להכין תחתיות לכוסות ממקלות ארטיקים: http://www.yo-yoo.co.il/kids/kids.php?id=386