יום ג', כב’ בסיון תשע”ט

תמונות על בית המקדש (4 ומשהו דקות) - באתר 'מילה טובה'http://milatova.org.il/show.asp?mador=4855&id=62162#.VbIdIbsw_IU