יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
נכון שעכשיו אנחנו בחופש, אבל אפשר להתחיל להתכונן לחגים. רימון - הסמל של ראש השנה. בהצלחה רבה

יוצרים צורה של רימון – יוצרים מעיתונים ישנים כדור בגודל הרימון הרצוי. מצפים את כדור העיתונים בעיסת הנייר כך שלא יראו שיש עיתונים. מהדקים היטב. מעצבים משולשים/עלים קטנים מעיסת הנייר ומציבים אותם בקצה הכדור ליצירת צורת רימון. צובעים את הרימונים.