יום ג', כט’ בטבת תשע”ח

אלוף בידיעת הארץ? בוא נראה....מכירים מקומות בישראל