יום ג', כט’ בטבת תשע”ח

היכרות עם מפת העולם בכיף- כנסו לקישור ושחקו אותה!! לשחק ולהכיר את מפת העולם