יום ג', כט’ בטבת תשע”ח

https://www.youtube.com/watch?v=-WizTmBWPOgסרט על כללי החציה הנכונה