יום ג', ה’ באב תשע”ח
11:41 (28/06/18)
22:59 (10/06/18)
22:58 (10/06/18)
22:56 (10/06/18)
22:55 (10/06/18)
09:54 (27/05/18)
09:51 (27/05/18)
09:50 (27/05/18)
09:49 (27/05/18)
09:47 (27/05/18)
.

מצא את המילים הרשומות בתחתית הדף בתפזורת, במאוזן , מאונך או באלכסון. ה ד כ ע א ל ג ר כ ל ו ה ו א א ת ז ר צ ז י מ ד ק ס נ פ ד ב ו ה ת ד ו ו ג א ז מ נ ע צ י ר ה פ צ נ ר א ב י ת נ ה ו כ ז ו ה ג נ ל ז ז כ ה ג ה י י צ ח ר ב ע מ י ת כ ה ר ו ה ד ר ט ת מ ח ט ש א י ח ו ל ו ב נ ב א ה ג ת ו מ י ט מ י ת ו א א י ת ו ת ד מ ר ד ב ל ח י ק ל ר ו ג ה ת ג א ו ל ג ל ג כ מ ד ס י ט מ ר ה ח ת צ פ ע ל י ו כ י מ ז ו ו י ל ז ק נ ס א פ ד צ ב מ ז ח ז ט א ה ב ג ר מ ת ס ו ט י ה נ מ ה מ ב א ס נ ו ש ז ע ס ו ש ק ר ר ו ו נ י ס ז ט ה כ ר ז מ ר ה מ ג ב ג ד י מ ב ה י ר י מ א ג ח ב נ ב ה א ט י ל ד י מ ב ר כ ז המילים הם: מדרכה , צומת , כביש , שול , משמרות – זה"ב , עצור , אפודה , מחזיר אור , אופניים, מעבר – חצייה ,נתיב , הגה , פנס קדמי , גלגל ,איתות , דרך , ניראות , סינוור ,זמן עצירה , אוטו נהג , רמזור , האט , תן זכות קדימה , האט ילדים בדרך , בגדים בהירים, הולך רגל , מסלול , הצלת חיים.

 
 
הצטרפות לפרוייקט השאלת ספרים תשעח
חינוך חברתי
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
גלישה בטוחה ברשת
משולחן המנהלת
אמירים
פינת הרב
תכנית התקשוב הלאומית
ארכיון
תשעב
החופש לגדול
שעשועי מתמטיקה  
אנגלית בכיף  
פרשת שבוע  
הלכה יומית  
מסביב לארץ והעולם  
סימן קריאה  
מתכונים ואומנות  
זהירים בקיץ  
מדעים  
למידה בשעת חירום