יום ב', ג’ בניסן תשע”ח

מצא את המילים הרשומות בתחתית הדף בתפזורת, במאוזן , מאונך או באלכסון. ה ד כ ע א ל ג ר כ ל ו ה ו א א ת ז ר צ ז י מ ד ק ס נ פ ד ב ו ה ת ד ו ו ג א ז מ נ ע צ י ר ה פ צ נ ר א ב י ת נ ה ו כ ז ו ה ג נ ל ז ז כ ה ג ה י י צ ח ר ב ע מ י ת כ ה ר ו ה ד ר ט ת מ ח ט ש א י ח ו ל ו ב נ ב א ה ג ת ו מ י ט מ י ת ו א א י ת ו ת ד מ ר ד ב ל ח י ק ל ר ו ג ה ת ג א ו ל ג ל ג כ מ ד ס י ט מ ר ה ח ת צ פ ע ל י ו כ י מ ז ו ו י ל ז ק נ ס א פ ד צ ב מ ז ח ז ט א ה ב ג ר מ ת ס ו ט י ה נ מ ה מ ב א ס נ ו ש ז ע ס ו ש ק ר ר ו ו נ י ס ז ט ה כ ר ז מ ר ה מ ג ב ג ד י מ ב ה י ר י מ א ג ח ב נ ב ה א ט י ל ד י מ ב ר כ ז המילים הם: מדרכה , צומת , כביש , שול , משמרות – זה"ב , עצור , אפודה , מחזיר אור , אופניים, מעבר – חצייה ,נתיב , הגה , פנס קדמי , גלגל ,איתות , דרך , ניראות , סינוור ,זמן עצירה , אוטו נהג , רמזור , האט , תן זכות קדימה , האט ילדים בדרך , בגדים בהירים, הולך רגל , מסלול , הצלת חיים.