יום ש', כט’ בחשון תשע”ח

מצא את המילים הרשומות בתחתית הדף בתפזורת, במאוזן , מאונך או באלכסון. ה ד כ ע א ל ג ר כ ל ו ה ו א א ת ז ר צ ז י מ ד ק ס נ פ ד ב ו ה ת ד ו ו ג א ז מ נ ע צ י ר ה פ צ נ ר א ב י ת נ ה ו כ ז ו ה ג נ ל ז ז כ ה ג ה י י צ ח ר ב ע מ י ת כ ה ר ו ה ד ר ט ת מ ח ט ש א י ח ו ל ו ב נ ב א ה ג ת ו מ י ט מ י ת ו א א י ת ו ת ד מ ר ד ב ל ח י ק ל ר ו ג ה ת ג א ו ל ג ל ג כ מ ד ס י ט מ ר ה ח ת צ פ ע ל י ו כ י מ ז ו ו י ל ז ק נ ס א פ ד צ ב מ ז ח ז ט א ה ב ג ר מ ת ס ו ט י ה נ מ ה מ ב א ס נ ו ש ז ע ס ו ש ק ר ר ו ו נ י ס ז ט ה כ ר ז מ ר ה מ ג ב ג ד י מ ב ה י ר י מ א ג ח ב נ ב ה א ט י ל ד י מ ב ר כ ז המילים הם: מדרכה , צומת , כביש , שול , משמרות – זה"ב , עצור , אפודה , מחזיר אור , אופניים, מעבר – חצייה ,נתיב , הגה , פנס קדמי , גלגל ,איתות , דרך , ניראות , סינוור ,זמן עצירה , אוטו נהג , רמזור , האט , תן זכות קדימה , האט ילדים בדרך , בגדים בהירים, הולך רגל , מסלול , הצלת חיים.

 
 
חינוך חברתי
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
ירושלים - הנושא השנתי
אמירים
פינת הרב
משולחן המנהלת
גלישה בטוחה ברשת
תכנית התקשוב הלאומית
ארכיון
תשעב
החופש לגדול
פרשת שבוע  
הלכה יומית  
אנגלית בכיף  
שעשועי מתמטיקה  
מסביב לארץ והעולם  
סימן קריאה  
מתכונים ואומנות  
זהירים בקיץ  
מדעים  
למידה בשעת חירום