יום ג', כט’ בטבת תשע”ח

https://www.youtube.com/watch?v=f-v6RfTmdQw